Publicaties

Hieronder vindt u presentaties en publicatie die bij het recente project naar sociale participatie en Mentor Support horen. Voor meer informatie en bijvoorbeeld een overzicht van alle onderzoekspublicaties en complete onderzoeken van studenten verwijzen we graag naar www.psy.vu.nl/verderkijken.

 

Presentaties

Presentatie European Association for Research and Adolescence 2016

Presentatie Bartimeus Kennisdag 2014

Presentatie Society for Research in Child Development Conference 2014

Presentatie Conferentie Disability studies 2013

Internationale Artikelen

Heppe, E.C.M., Kef, S. & Schuengel, C. (2015). Testing the effectiveness of a mentoring intervention to improve social participation of adolescents with visual impairments: Study protocol for a randomized controlled trial. Trials, p. 1-11

Studenten

Masterstudenten

J. Hamming (2016). Jongeren met een visuele beperking: Samenhang tussen persoonlijke factoren, zelfredzaamheid en participatiebeleving. Amsterdam: Vrije Universiteit.

A. Karsten (2016). Inzicht in de verbanden tussen persoonskenmerken, kwaliteit van de huwelijksrelatie, paretal self-efficacy en ouderlijke rechtvaardiging bij ouders met een visuele beperking. Amsterdam: Vrije Universiteit.  

L. Veerman (2016). Het belang van persoonlijkheidsfactoren en sociale competentie in de adolescentie in het voorspellen van eenzaamheid bij jongvolwassenen met een visuele beperking. Amsterdam: Vrije Universiteit.

A. Martis (2016). Zichtbaarheid en ernst van de visuele beperking, acceptatie en netwerksamenstelling in relatie tot zelfdeterminatie. Amsterdam: Vrije Universiteit.

D. Mussche (2015). Vriendschapsrelaties bij adolescenten met een visuele beperking: De rol van individu gebonden factoren, sociale factoren en social media. Amsterdam: Vrije Universiteit.

S. Prins (2015). De kwaliteit van het sociale netwerk in relatie tot het psychosociaal functioneren van jongeren met een visuele beperking. Amsterdam: Vrije Universiteit.

Bachelorstudenten

N. Aydin (2014). De rol van broers/zussen op het sociale netwerk en sociale participatie van adolescenten en jongvolwassenen met een visuele beperking. Amsterdam: Vrije Universiteit.

P.A. Bisai (2014). De rol van geslacht en leeftijd bij de sociale participatie van adolescenten en jongvolwassenen met een visuele beperking. Amsterdam: Vrije Universiteit.

B. R. van Erp (2014). Diversiteit van het sociale netwerk van jongeren en jongvolwassenen met een visuele beperking: de rol van afwijzing, overbescherming en emotionele warmte van ouders. Amsterdam: Vrije Universiteit.

J.A.M. Karsten (2014). Sociale participatie van adolescenten met een visuele beperking: Het verband tussen zelfwaardering en aanvaarding van beperking en diversiteit van sociale netwerk. Amsterdam: Vrije Universiteit. 

M. Strijers (2014). Sociale participatie van jongeren en jongvolwassenen met een visuele beperking die ooit of nooit speciaal onderwijs hebben gevolgd. Amsterdam: Vrije Universiteit. 

N. Engeringh (2013). Stigmatisering van jongvolwassenen met een visuele beperking in sociale participatie op de arbeidsmarkt. Amsterdam: Vrije Universiteit. 

M. de Gooijer (2013). These over de stigmatisering rondom de sociale participatie van mensen met een visuele beperking, de rol van kennis over een visuele beperking op stigma en de rol van iemand kennen met een visuele beperking op stigma. Amsterdam: Vrije Universiteit. 

M. Helder (2013). Meer zicht op omgevingsinvloeden: Onderzoek naar de stigmatisering van mensen met een visuele beperking, en de openheid voor vriendschappen van burgers uit de Nederlandse samenleving. Amsterdam: Vrije Universiteit. 

N. Klop (2013). Stigmatisering door mensen uit de samenleving tegenover jongeren met een visuele beperking en verwachtingen over persoonlijkheid. Amsterdam: Vrije Universiteit. 

D. E. Kluvers (2013). Ware liefde of ziet een ander jou niet staan?: Een studie naar stigmatisereing van jongeren met een visuele beperking. Amsterdam: Vrije Universiteit. 

 

 

Tweet 0 keer gedeeld op Twitter