Publications

Hieronder vindt u presentaties en publicaties die bij zowel het Mentor Support onderzoek, het autonomie onderzoek als de longitudinale onderzoeken horen.

International articles

Heppe, E.C.M., Willemen, A.M., Kef, S., & Schuengel, C. (2021). The effectiveness of a community-based mentoring program on psychosocial functioning of adolescents with a visual impairment: A Randomized Controlled Trial. British Journal of Visual Impairment, 39(3), 251-265, doi: 10.1177/0264619620935944

Heppe, E. C., Kef, S., de Moor, M. H., & Schuengel, C. (2020). Loneliness in young adults with a visual impairment: Links with perceived social support in a twenty-year longitudinal study. Research in Developmental Disabilities101, doi: 10.1016/j.ridd.2020.103634

Heppe, E. C., Willemen, A. M., Kef, S., & Schuengel, C. (2019). Evaluation of the effectiveness of a community-based mentoring program on the social participation of adolescents with a visual impairment: A Randomized Controlled Trial. Disability and rehabilitation, 1-12, doi: 10.1080/09638288.2019.1589587

Heppe, E.C.M., Kupersmidt, J. B., Kef, S., & Schuengel, C. (2018). Does having a similar disability matter for match outcomes?: A randomized study of matching mentors and mentees by visual impairment. Journal of Community Psychology, 47(2), 210-226. doi: 10.1002/jcop.22116

Veerman, L., Heppe, E., Gold, D., & Kef, S. (2019). Intra- and Interpersonal Factors in Adolescence Predicting Loneliness among Young Adults with Visual Impairments. Journal of Visual Impairment and Blindness113(1), 7-18. https://doi.org/10.1177/0145482X18818615

Heppe, E. C. M., Kef, S., & Schuengel, C. (2015). Testing the effectiveness of a mentoring intervention to improve social participation of adolescents with visual impairments: study protocol for a randomized controlled trial. Trials16, 1-11. [506]. https://doi.org/10.1186/s13063-015-1028-z

 

Presentations (selection)

Visio & Bartiméus Kennisdag 'Next Level' 2021: Workshop Autonomie Bevorderen

InZicht Ontmoetingsdag 2019: Welke rol speelt een mentor bij het verbeteren van de sociale participatie en het psychosociaal functioneren van jongeren met een visuele beperking?

Poster versie

Audio versie

Self Determination Conference 2019: Basic psychological need satisfaction of adolescents with a visual impairment: effectiveness of a community-based mentoring program.

European Association for Research and Adolescence 2016: The linkage between basic psychological needs and psychosocial functioning of adolescents with visual impairments.

ECPVI European Conference 2016: Social participation from adolescence to young adulthood: results from an accelerated longitudinal research from 1996 through 2016.

Bartimeus Kennisdag 2014: De route naar sociale participatie: samen op weg!

Society for Research in Child Development Conference 2014: Self-esteem Changes in the Transition to Adulthood for Adolescents with Visual Disabilities

Conferentie Disability studies 2013: “Yes, I can!” The art of social participation of persons with visual impairments.

 

 

Students

Masterstudents

L. de Hoogh (2021). Welbevinden bij Tieners in Relatie met Ernst en Aard van Visuele Beperking, Opvoedingsbeleving Autonomie Stimuleren en Toekomstverwachtingen van Ouders. Amsterdam: Vrije Universiteit

M. Borst (2021). Het gevoel van wilskracht en eigen keuze: samenhang tussen het moment van ontstaan van de visuele beperking, acceptatie van de beperking en autonomie. Amsterdam: Vrije Universiteit 

E. van Sloten (2020). Als zij geloven dat ik het kan, dan geloof ik dat ook:samenhang van parent support, herinneringen aan de opvoeding, sociaal economische status en autonomie bij jongvolwassenen met een visuele beperking. Amsterdam: Vrije Universiteit. 

J. Vogel (2019). De ontwikkeling van zelfwaardering en voorspellende factoren voor zelfwaardering bij jongvolwassenen met een visuele beperking. Amsterdam: Vrije Universiteit. 

J. W. van Aalst (2018). De invloed van onderwijs, verstedelijking, zelfwaardering en ernst visuele beperking op sociale participatie bij jongvolwassenen met een visuele beperking. Amsterdam: Vrije Universiteit. 

F. Na (2018). De relatie tussen sociale steun en welbevinden bij jongeren met een visuele beperking in de transitie naar jongvolwassenheid. Amsterdam: Vrije Universiteit.

R.E. Udo (2018). Samenhang van stigma, zelfwaardering, stress mindset en netwerkgrootte bij volwassenen met een visuele beperking. Amsterdam: Vrije Universiteit. 

C. Steenmeijer (2017). De rol van bijkomende beperkingen, psychosociale factoren en vermoeidheid voor het welbevinden van adolescenten en jongvolwassenen met een visuele beperking. Amsterdam: Vrije Universiteit. 

L. Tupang (2017). De rol van social media gebruik bij eenzaamheid en welbevinden van jongeren met een visuele beperking. Amsterdam: Vrije Universiteit. 

J. Hamming (2016). Jongeren met een visuele beperking: Samenhang tussen persoonlijke factoren, zelfredzaamheid en participatiebeleving. Amsterdam: Vrije Universiteit.

A. Karsten (2016). Inzicht in de verbanden tussen persoonskenmerken, kwaliteit van de huwelijksrelatie, paretal self-efficacy en ouderlijke rechtvaardiging bij ouders met een visuele beperking. Amsterdam: Vrije Universiteit.  

L. Veerman (2016). Het belang van persoonlijkheidsfactoren en sociale competentie in de adolescentie in het voorspellen van eenzaamheid bij jongvolwassenen met een visuele beperking. Amsterdam: Vrije Universiteit.

A. Martis (2016). Zichtbaarheid en ernst van de visuele beperking, acceptatie en netwerksamenstelling in relatie tot zelfdeterminatie. Amsterdam: Vrije Universiteit.

L. N. hartog (2015). De invloed van opvoeding en persoonlijkheidseigenschappen op vriendschappelijke en romantische relaties bij jongeren met een visuele beperking. Amsterdam: vrije Universiteit. 

D. Mussche (2015). Vriendschapsrelaties bij adolescenten met een visuele beperking: De rol van individu gebonden factoren, sociale factoren en social media. Amsterdam: Vrije Universiteit.

S. Prins (2015). De kwaliteit van het sociale netwerk in relatie tot het psychosociaal functioneren van jongeren met een visuele beperking. Amsterdam: Vrije Universiteit.

G. M. D. Klein (2014). Toegroeien naar vaderschap: Onderzoek naar mannen met een visuele beperking met en zonder kinderen. Amsterdam: Vrije Universiteit. 

M. Bragonje (2013). Retrospectieve blik op opvoeding door ouders en de samenhang met de persoonlijke ontplooiing van hun jongvolwassenen met een visuele beperking. Amsterdam: Vrije Universiteit.

L. ten Wolde (2012). Samenhang tussen de opvoeding, de terugblik op de gegeven opvoeding en het sociaal functioneren van de jongvolwassenen met een visuele beperking. Amsterdam: Vrije Universiteit. 

Bachelorstudents

V. Lakeman (2017). Welbevinden over de vriendenkring, sociale steun van ouders en beste vrienden, soort onderwijs en extraversie in relatie tot satisfactie over het sociale netwerk bij adolescenten met een visuele beperking. Amsterdam: Vrije Universiteit.

I. Zanders (2017). De invloed van responsieve opvoeding en overprotectiviteit in de adolescentie op werkparticipatie, autonomie en coping van jongvolwassenen met een visuele beperking. Amsterdam: Vrije Universiteit. 

S. Hoegee (2017). Sporten met een visuele beperking en de verhouding met de acceptatie van de beperking, vermoeidheid, eenzaamheid en de ernst van de beperking. Amsterdam: Vrije Universiteit. 

S. A. van der Scheer (2017). Het verband tussen de grootte van het sociale netwerk en de sociale steun van ouders, de sociale steun van peers en de sociale competenties van jongvolwassenen met een visuele beperking. Amsterdam: Vrije Universiteit. 

A. Zulic (2017). Het ouderschap door de ogen van personen met een visuele beperking en de samenhang met zelfdeterminatie. Amsterdam: Vrije Universiteit.

A. M. de Jonge (2015). Adolescenten met een visuele beperking: peer support, stigma en zelfdeterminatie als voorspellers voor acceptatie van de beperking. Amsterdam: Vrije Universiteit. 

C. S. Welbergen (2015). Een onderzoek naar de samenhang van de visuele beperking met de grootte, diversiteit van het sociale netwerk en activiteit met leeftijdsgenoten in de vrije tijd. Amsterdam: Vrije Universiteit.

N. Aydin (2014). De rol van broers/zussen op het sociale netwerk en sociale participatie van adolescenten en jongvolwassenen met een visuele beperking. Amsterdam: Vrije Universiteit.

P.A. Bisai (2014). De rol van geslacht en leeftijd bij de sociale participatie van adolescenten en jongvolwassenen met een visuele beperking. Amsterdam: Vrije Universiteit.

B. R. van Erp (2014). Diversiteit van het sociale netwerk van jongeren en jongvolwassenen met een visuele beperking: de rol van afwijzing, overbescherming en emotionele warmte van ouders. Amsterdam: Vrije Universiteit.

J.A.M. Karsten (2014). Sociale participatie van adolescenten met een visuele beperking: Het verband tussen zelfwaardering en aanvaarding van beperking en diversiteit van sociale netwerk. Amsterdam: Vrije Universiteit. 

M. Strijers (2014). Sociale participatie van jongeren en jongvolwassenen met een visuele beperking die ooit of nooit speciaal onderwijs hebben gevolgd. Amsterdam: Vrije Universiteit. 

N. Engeringh (2013). Stigmatisering van jongvolwassenen met een visuele beperking in sociale participatie op de arbeidsmarkt. Amsterdam: Vrije Universiteit. 

M. de Gooijer (2013). These over de stigmatisering rondom de sociale participatie van mensen met een visuele beperking, de rol van kennis over een visuele beperking op stigma en de rol van iemand kennen met een visuele beperking op stigma. Amsterdam: Vrije Universiteit. 

M. Helder (2013). Meer zicht op omgevingsinvloeden: Onderzoek naar de stigmatisering van mensen met een visuele beperking, en de openheid voor vriendschappen van burgers uit de Nederlandse samenleving. Amsterdam: Vrije Universiteit. 

N. Klop (2013). Stigmatisering door mensen uit de samenleving tegenover jongeren met een visuele beperking en verwachtingen over persoonlijkheid. Amsterdam: Vrije Universiteit. 

D. E. Kluvers (2013). Ware liefde of ziet een ander jou niet staan?: Een studie naar stigmatisereing van jongeren met een visuele beperking. Amsterdam: Vrije Universiteit. 

Newsletters

De laatste nieuwsbrief over het autonomie-onderzoek vindt u hier

 

Tweet 0 keer gedeeld op Twitter